Referenser

Aggregat i hela Norden 

VoltAir levererar luftbehandlingsaggregat och system över hela Norden. Vår långa erfarenhet samt breda och djupa kunnande inom aggregattillverkning och installation har resulterat i otaliga referensprojekt, där kraven på kvalitet och tidshållning varit höga. 

Vi levererar aggregat till skolor, kontor, hotell, köpcentrum, industrier, sjukhus och flerbostadshus. 
Kontakta oss för att ta fram den rätta lösningen för just ditt projekt.

NORDSTAN KÖPCENTRUM GÖTEBORG Vasakronan

VoltAir har levererat platsmonterat ZIZE®-S till Nordstan Göteborg i ett energieffektiviseringsprojekt, i kombination med utökning av kontorsytor. Aggregatet levererar luft till både butiker och kontor, oberoende av varandra och är bestyckat med IndiEvap®.

HOTELL HAVSBADEN GRISSLEHAMN Norrtälje

VoltAir har levererat sju fabriksmonterade ZPAZE®-aggregat med ett sammanlagt flöde på 7 m3/s. Aggregaten betjänar hotell- och konferensrum, restaurang, gym/relax, foajé och omklädningsrum.

SEB HUVUDKONTOR STOCKHOLM Pyramiden

VoltAir har levererat nio ZIZE®-S till SEB:s huvudkontor i Arenastaden för Fabegé med ett sammanlagt flöde på 252 m3/s. Fastigheten omfattar 90000m och är 2 miljöcertifierad enligt BREEAM. Aggregatet är bestyckat med IndiEvap®.

PLATINAN VASAKRONAN Göteborg

Voltair har levererat 1 st ZIZE-PX med 8 st separata värmeåtervinnare samt 22 st efterbehandlingszoner, och med ett sammanlagt flöde på ca 120 m3/s.

På uppdrag av Vasakronan har Peab byggt kvarteret Platinan och bidrar därmed till att förverkliga Göteborgs stads vision om den nya Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Beläget i Lilla Bommen, alldeles intill nya Hisingsbron, blir kvarteret Platinan en mötesplats mellan centrum och Hisingen som utvidgar stadskärnan och ger tillbaka vattnet till Göteborgarna.

GASVERKET Djurgårdsstaden

Voltair har levererat 2 st ZIZE-PX med ett sammanlagt flöde på ca 20 m3/s.

I kärnan av detta kulturhistoriskt värdefulla industriområde så uppföres nu bostadsrätter och området omvandlas till ett levande stadsdelscentrum.

CITYGATE Göteborg

Voltair har levererat 7 st ZIZE-PX med ett sammanlagt flöde på ca 80 m3/s.

Skanskas Citygate är det högsta kontorshuset i Norden med sina imponerande 144 meters höjd fördelat på 36 våningar. Citygate innefattar förutom kontorslokaler även restaurang, café, co-workingytor, gym och garage.