ZPAZE-SD

Enhetsaggregat i envägsutförande 

För luftflöden 0,18,0 m3/s 

ZPAZE®-SD är till skillnad från övriga ZPAZE-aggregat inte försett med värmeväxlare.

Med ZPAZE®-SD anpassas enkelt aggregatet för att tillföra eller evakuera luft samtidigt som denna kan värmas, kylas eller recirkuleras efter behov.