ZPAZE-MATRIX

Kompaktaggregat med roterande värmeväxlare 

För luftflöden 0,1 – 1,0 m³/s 

I de fall där luftflödesbehovet är relativt lågt och utrymmet begränsat kommer ZPAZE®-MATRIX till sin rätt.

Med roterande värmeväxlare, alternativa luftanslutningar och andra tillbehör, exempelvis integrerad kylmaskin, ges stora möjligheter att leverera rätt lösning i de flesta utrymmen.