ZPAZE-CF

Enhetsaggregat med motströms värmeväxlare  

För luftflöden 0,5 – 8,0 m³/s 

ZPAZE®-CF lämpar sig till många applikationer och särskilt i fall där luktåterföring inte får förekomma – till exempel i flerbostadshus.