SJ:s nya snabbtåg klarar vintern tack vare polykarbonat

8126

2011-05-19

SJ:s nya snabbtåg SJ 3000 kommer enligt SJ:s projektledare Dan-Erik Hansson klara vintrarna utan problem. Detta bland annat tack vare en smart lösning på ett känsligt ställe! Vid fjädringen, där det lätt samlas snö och is, sitter en polykarbonatskiva som gör att snön inte får fäste. Källa: Ny Teknik, 11 maj 2011

Polykarbonat är det material som VoltAir System använder i sina värmeväxlare och det har just den fina egenskapen att både smuts, snö och ispartiklar får svårt att fästa på den glatta ytan. Tack vare det har man sällan problem med påfrysning och tiden för en komplett igenfrysning är betydligt längre än för konventionella värmeväxlare.