Ralph Nader besöker Kraft&Kultur

2010-09-17

I samband med VoltAir Systems lansering i Finland och Norge har Nader besökt Kraft&Kultur. Lanseringen sker under hösten och i samband med detta håller Nader seminarier i Helsingfors, Stockholm, Göteborg och Oslo. Kontakta Calle Rosenqvist för tider och VIP-biljetter. Calle.rosenqvist@kraftkultur.com

Om Ralph Nader.
Ralph Nader, tidigare den amerikanska miljöpartiets presidentkandidat och utsedd av tidskriften Time till en av de 100 mest inflytelserika amerikanerna under 1900-talet, har alltid varit en ledare i de offentliga och politiska frågorna som påverkat livet av fem generationer amerikaner. Exempel på Ralph Naders främsta segrar som nu är helt integrerad i våra liv är konsumenträttigheter, politisk öppenhet och renare miljö. Bland hans övriga segrar finns: bilsäkerheten, bättre livsmedelsmärkning, lägre blyhalt i miljön, medvetenheten om rökningens skadeverkningar och sundare matvanor.