Ny produktionslina

2010-08-18

På grund av ökad efterfrågan har VoltAir System under sommaren driftsatt en ny lina för tillverkning av växlarkomponenter till VSE och VSI. Under senhösten driftsätts ytterligare en lina för tillverkning av växlarkomponenter till VSE. Investeringen ger ökad kvalitet och precision, en väsentligt ökad produktionskapacitet och kortar ned ledtiderna till hälften.

För mer information kontakta Erik Helmenius, 08-560 365 00