Maria och Malins anställning

8108

2010-04-15

Ökad efterfrågan på våra produkter har gjort att vi nu stärker upp organisationen inom 3D Cad och projektering. Vi hälsar Malin Måhlberg och Maria Nymark välkomna till vår konstruktionsavdelning.