Medlem av Svensk ventilation

2010-03-25

Kraft & Kultur är nu medlemmar i Svensk ventilation och blir där en viktig påverkare i branschen.