VoltAir levererar till Vasakronan i Nordstan, Göteborg

Nordstan

2019-05-10

VoltAir System AB levererar luftbehandlingsaggregat till den Nordiska marknaden med fokus på bästa totalekonomi för entreprenörer, byggherrar och förvaltare.
VoltAir har under perioden November och December 2018 levererat ett platsmonterat luftbehandlingsaggregat i ett projekt som avser energieffektivisering i kombination med utökning av kontorsytor för Vasakronan i Nordstan Göteborg.

VoltAir System AB levererar luftbehandlingsaggregat till den Nordiska marknaden med fokus på bästa totalekonomi för entreprenörer, byggherrar och förvaltare. VoltAir har under perioden November och December 2018 levererat ett platsmonterat luftbehandlingsaggregat i ett projekt som avser energieffektivisering i kombination med utökning av kontorsytor för Vasakronan i Nordstan Göteborg.

Vasakronan förvaltar 40% av Nordstans golvyta på 80 000 m2 med 200 butiker och ett 10-tal restauranger. Nordstan är centralt beläget i norra delen av centrum med Brunnsparken och Centralstationen som närmsta grannar och en större upprustning av hela köpcentret pågår i olika etapper.

Luftbehandlingsggregatet har en kapacitet på 20 m3/s, med avancerad återluftsfunktion, indirekt evaporativ kyla och levererar luft till både butiker och kontor, oberoende av varandra.

Det har ställts stora krav på samarbete mellan byggare och installatörer eftersom både rivning, ombyggnation och installation sker utan att övrig verksamhet inom kontor och handel påverkas. Planeringen är minutiös och de olika disciplinerna samsas på en begränsad yta med utlastning och inlastning på Norra Hamngatan bland fotgängare, bussar och spårvagnar, bland annat sker intransport av material nattetid.

VoltAirs styrka och mångåriga erfarenhet av installationsprojekt med höga krav på totalekonomi har här resulterat i ett attraktivt kontor och betydligt mindre ytor för teknik.