Fusion mellan VoltAir System AB och Welair AB

2018-06-14

VoltAir System AB och Welair AB som båda ingår i koncernen Volution Group Nordic går samman till ett bolag med det gemensamma namnet VoltAir System AB. Genom fusionen stärks bolagets kompetens och erbjudande, vilket ger verksamheten ökad konkurrenskraft som leverantör av luftbehandlingsaggregat till den nordiska fastighetsbranschen.

Eva Thunholm, VD på Volution Group Nordic:
- Vi ser stora fördelar av att slå samman Voltair System AB och Welair AB då det är två bolag som kompletterar varandra på flera plan. Dels ser vi en stor möjlighet för expansion i vår fabrik i Nyland samtidigt som vi har en mycket stark säljorganisation på Voltair System AB. Vi har också synergier inom inköp och teknikutveckling, så det här känns som ett helt naturligt steg för oss att ta.

Johan Eriksson, VD på VoltAir System AB:
- Två starka produktportföljer som kompletterar varandra blir nu en, vilket ger oss en mycket stark konkurrenskraft på marknaden. Med vårt breda sortiment av värmeåtervinningsaggregat, från fabriksbyggda aggregat med roterande och korsströmsväxlare, till våra platsbyggda aggregat med våra extremt energieffektiva PolyCross-växlare och allt däremellan kommer vi att kunna erbjuda våra kunder behovsanpassade lösningar med stor flexibilitet.

Johan Eriksson, som idag är VD för VoltAir System AB,
kommer fortsatt vara VD efter fusionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson
VD VoltAir System AB
Tel: 0705-211 991
E-post: johan.eriksson@voltairsystem.com
Hemsida: www.voltairsystem.com

Eva Thunholm
VD Volution Group Nordic
Tel: 0470-70 77 77
E-post: eva.thunholm@volutiongroup.se
Hemsida: www.volutiongroup.se


Om Volution Group
Volution group är en börsnoterad och ledande leverantör av ventilationsprodukter. Koncernen består i dagsläget av 16 företag som är verksamma i Storbritannien, Norden och Centraleuropa. Läs mer på www.volutiongroup.se.

Om VoltAir System AB
VoltAir System AB konstruerar, tillverkar och levererar marknadens mest energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Vårt standardsortiment innefattar även traditionella fläktrum, inspektionsdörrar och luckor samt kanalsystem av isolerade sandwichelement. Försäljningskontor finns i Stockholm och Göteborg och produktion sker i Torsby, Värmland samt Nyland, Ångermanland.