Nytt stort skolprojekt för VoltAir!

murmastaren 3

2017-08-22

VoltAir har fått förtroendet att leverera luftbehandlingsaggregat till ombyggnaden av det så kallade Ämbetshuset på Kungsholmen i Stockholm.

Ämbetshuset på Kungsholmen byggs om till gymnasieskola med plats för ca 2 200 elever. Fastigheten uppfördes ursprungligen 1926 åt kungliga byggnadsstyrelsen och är klassad som särskilt historiskt värdefull av stadsmuseet. För luftbehandlingen har det varit högra krav på anpassningar och flexibilitet utan att göra avkall på energieffektivitet. Fastigheten är på
drygt 16 000 kvm och VoltAir levererar 6 st. enheter med en total kapacitet på ca 56 m³/s.