ZPAZE-sortimentet utökas med roterande värmeväxlare - ZPAZE® MR

Zpaze-MR_2017-05-09

2017-05-19

Under våren släpptes de första varianterna av ZPAZE med plattvärmeväxlare (kors- och motströms) i aluminium. Nu tar vi nästa steg och introducerar även kompakta enhetsaggregat med roterande värmeväxlare - ZPAZE MR.

Den kompletterade produktportföljen innehåller därmed luftbehandlingsaggregat till ett mycket stort användningsområde. Allt från mindre bostadshus till gigantiska kontorskomplex täcks in samtidigt som paketerade helhetslösningar kan erbjudas.

ZPAZE MR Enhetsaggregat med roterande värmeväxlare
Antal varianter: 9 st.
Luftflödesområde*: 0,30-13,15 m³/s
*Vid flödesområdets max uppfylls ERP2018-kraven vid externt tryckfall 200 Pa