VoltAir System inbjuden att presentera på Innovationsdagarna.

2015-02-12

Forum för hållbara lösningar med temat: "Smart Ventilation - energieffektivitet och sunda inomhusklimat" gick av stapeln 12 februari 2015.

VoltAir System var en av de inbjudna att hålla ett föredrag om hur utmaningar och lösningar inom ventilation.
VoltAir Systems sinnrika teknik och konstruktionslösningar medför skilda luftvägar och bästa totalkostnad för slutkund.
Detaljplan Västra över Norra Djurgårdsstaden presenterades där man visade närvaron av installationer med aggregat från VoltAir System och där kunde tydligt ses att när det är stort fokus på energieffektiva lösningar så är VoltAir System ett naturligt val hos slutkunden.