Utan förvärmning i Kiruna!

LB01

2015-01-16

Vinterkylan i norr gör att installerad utrustning verkligen ställs på prov.
På VoltAir System gillar vi utmaningar och vi räds inte heller att visa vad våra aggregat går för!

Bilden visar driftdata på ett av tretton aggregat som är i drift i Kiruna raketskola.
Aggregaten har ingen förvärmning, levererar givetvis önskade luftflöden och ger en återvinning på runt 90%.

Detta bidrar till att vi med stolthet kan säga att VoltAir Systems aggregat bidrar till att ge dig marknadens bästa totalekonomi!