Uppdaterad version av aggregatvalsprogram

2014-10-29

Vår tidigare maxbegränsning av verkningsgrad på 93% är borttagen och körningarna visar nu den faktiska verkningsgraden.