Åsa Björknert har rekryterats till tjänsten som Teknisk Säljare på kontoret i Globen.

Asa Bjorknert

2014-10-01

Åsa har bred erfarenhet inom tekniska områden som ventilation, VS, pneumatik och hydraulik där hon jobbat med både konstruktioner, service och försäljning.

Vi ser en kraftig ökning och efterfrågan på luftbehandlingsaggregat med hög årstemperaturverkningsgrad, utan återluft.
Att vi nu förstärker vårt säljteam med Åsa är ett led i vår satsning på ökad närvaro hos våra intressenter säger Sälj-, och Marknadschef Tomas Frändén.

Åsa tillträder tjänsten den 1 oktober och kontaktas direkt på 070-656 20 11, asa.bjorknert@voltairsystem.com