Mikael Henriksson ny Teknisk Säljare på VoltAir System AB

Skarmklipp4_ny

2014-03-31

Mikael Henriksson har rekryterats till tjänsten som Teknisk Säljare inom region Mälardalen. Mikael har bred kompetens inom FTX-ventilation och kommer senast från en tjänst på Systemair.

Vi upplever att efterfrågan på luftbehandlingsaggregat med hög årstemperaturverkningsgrad, utan återluft, ständigt ökar. Att vi nu förstärker vårt säljteam med Mikael är ett led i vår satsning på ökad närvaro hos konsulter och fastighetsägare, säger Sälj, -Marknadschef Tomas Frändén.
Ni träffar Mikael i vår monter A43:30 på Nordbygg som startar på tisdag den 2 april.
I samband med mässan presenteras även ett nytt luftbehandlingsaggregat -ZIZE.
Zize-serien från VoltAir System är en vidareutveckling av den framgångsrika enhetsaggregatserien VSE. ?Zizen? på denna värmeväxlare är helt avgörande i jakten på värmeåtervinning, låga SFPv-tal och därmed lägsta driftkostnad. Så vem sa att storleken saknar betydelse?
Tilluft och frånluft är även i den nya Zize-serien helt separerade från varandra, vilket minimerar risken för överföring av lukter.
Besöket kan löna sig såväl för ekonomin, som för miljön och hälsan.
Because Zize matters!