Miljövänlig transport

Lastat tåg

2013-09-10

Idag levereras ett aggregat från VoltAir System på järnväg.

Idag vid lunchtid går ett tåg från VoltAirs fabrik i Torsby - granne med tågterminalen - med 5 vagnar destination Kiruna. I kiruna kommer aggregatet att lastas på lastbil för transport till slutdestinationen i Tromsö, Norge. Aggregatet är ett VSI - inbyggnadsaggregat - med flödet 5 m3/s och avsett för ett Norskt hotell.

Det är glädjande att miljövänliga produkter även kan transporteras på detta miljövänliga sätt. Vi hoppas att fler kunder kan använda sig av detta transportsätt där så är möjligt.