VoltAir System presenterar på Norra Djurgårdsstadens Innovationsdag 25 oktober

2012-10-22

Norra Djurgårdsstaden Innovation bjuder den 25 oktober in byggherrar och teknikföretag till en heldag med fokus på innovationer och nytänkande inom ventilation. Temat är Energieffektiv ventilation - system, teknik, styrning.

Byggandet av Norra Djurgårdsstaden är i full gång och de första boende flyttar in under hösten 2012. Mycket arbete kvarstår dock - under drygt 15 år ska mer än 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser uppföras i området.
Den nya stadsdelen får stor uppmärksamhet, i Sverige och internationellt, för de höga ambitionsnivåerna vad gäller miljö och hållbarhet. Kravnivåerna justeras för de olika etapperna, bl.a. med målet att på sikt nå nollenergihus.
Valet av ventilationslösning har stor påverkan på möjligheterna att nå dessa mål.

VoltAir System levererar luftbehandlingsaggregat med 90 % temperaturverkningsgrad utan någon överföring av partiklar eller lukter från frånluften till tilluften. Stora filterytor, generellt låga tryckfall och EC-fläktar ger låga SFP-tal och därmed en totalt sett mycket energisnål lösning.

VoltAir System kommer både att hålla en av presentationerna samt vara utställare på denna intressanta Innovationsdag!

Mer information om dagen:

Innehåll:
- Utställning av innovativ teknik och tjänster från deltagande teknikföretag.
- Seminarium med goda exempel, teknikpresentationer och diskussion.
- Möjlighet till individuella samtal mellan byggherrar och teknikföretag.

Deltagare:
- Byggherrarna i Norra Djurgårdsstaden - projektledare, miljösamordnare, inköpare, VVS-projektörer
- Teknik- och tjänsteföretag inom ventilation och relaterade områden.
- Inbjudna experter inom området, plus representanter för Vinnova, Stockholms stad, m.fl.

Anordnare är Norra Djurgårdsstaden Innovation i samarbete med Svensk Ventilation. Nu hoppas vi att fler inspireras att satsa lika starkt på energi och miljö som man gör i Norra Djurgårdsstaden!

Läs gärna mer på