VENTAPPEN PÅ WEBBEN

V p W

2012-05-31

Nu kan du göra alla ventilationstekniska beräkningar från Ventappen även på datorn! VENTAPPEN ONLINE är ett mycket enkelt verktyg för alla vanliga beräkningar, så som temperaturverkningsgrad, värme- och kyleffekt, m.m.

Med Ventappen Online kan du göra samma ventilationstekniska beräkningar som du kan göra med Ventappen.
Dvs. beräkning av temperaturverkningsgrad, värme- och kyleffekt, flöde och hastighet, samt fläktlagarna och k-faktor beräkning.

VENTAPPEN ONLINE hittar du på vår hemsida www.voltairsystem.com under DOKUMENTATION eller genom att klicka på länken längst ner.

Mer om Ventappen:
Ventappen är framtagen för att göra det enklare att göra ventilationstekniska beräkningar. Den innehåller beräkning av temperaturverkningsgrad, värme- och kyleffekt, flöde och hastighet, samt fläktlagarna och k-faktor beräkning.
Nu kan du spara mycket tid genom att göra dessa beräkningar direkt i din mobil!

Används exempelvis när du står i ett fläktrum och vill beräkna flödet med k-faktorn, eller vill räkna ut temperaturverkningsgrad eller vill veta vad tilluftstemperaturen blir vid en viss temperaturverkningsgrad. Sedan är det kanske också intressant att veta vilket effektbehov de sista graderna kräver?

Ventappen finns för Android och kommer inom kort även för iPhone.

VENTAPPEN ONLINE hittas på vår hemsida, www.voltairsystem.com, eller genom att klicka på länken nedan.