Modulaggregat - ZIZE

2.0 m³/s - 38.0 m³/s

ZIZE-i serien är utvecklad för bästa möjliga livscykelkostnad och driftsäkerhet.

Hjärtat i enhetsaggregaten är vår egenutvecklade dubbla korsströmsvärmeväxlare PolyCross®. Vid balanserade luftflöden möjliggör värmeväxlaren en temperaturverkningsgrad upp till 95%. Dessutom minimeras behovet av avfrostning avsevärt tack vare värmeväxlarens storlek, växlarmaterialets låga ytråhet och hydrofoba egenskaper. Färre avfrostningar resulterar naturligtvis i lägre energianvändning. Värmeväxlarens storlek och volym innebär att luften strömmar laminärt genom växlaren i princip över hela luftflödesområdet. Detta gör att temperaturåtervinningen fungerar mycket bra även vid mycket låga luftflöden vilket är optimalt för ett VAV- eller DCV-system. Fläktarna är baserade på EC-teknik och resultatet som helhet ger en mycket bra LCC-kalkyl och minimal miljöpåverkan.
Aggregaten kan levereras färdigmonterade från fabrik eller som platsmonterade. Ett platsmontage kan ha stort värde då delarna kan transporteras in genom en dörröppning ända ner till 600 mm. Detta gör att utrymmen som annars inte är aktuella kan nyttjas utan att behöva göra fysiska ingrepp i exempelvis fasader och yttertak. Framförallt är detta mycket fördelaktigt i ROT-projekt.

Läs mer om ZIZE-ia här

Produktdetaljer

Värmeväxlare
Hjärtat i systemet är en korsströms plattvärmeväxlare i PolyCross med hög resistens mot smuts och ispartiklar och en temperaturverkningsgrad på 90 % vid normflöde.

Bypasspjäll
Alla aggregat är utrustade med bypasspjäll på både tilluften och frånluften för optimal reglering av värmeväxlingen.

EC-fläktar
Energieffektiva till- och frånluftsfläktar med den senaste EC-tekniken. Fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring.

Filter
Tilluftsfilter F7, och frånluftsfilter M5, ingår i alla enhetsaggregat.

Förbigångsspjäll
Aggregaten kan utrustas med förbigångsspjäll vid frånluftsfiltret för fläktar i drift vid brand.

Tillval
Avstängningsspjäll
Förbigångsspjäll (fläktar i drift)
Inspektionsfönster
Belysning
Vattenlås
Flödesvisning
Rostfri bottenplåt intagsdel
Tak för utomhusmontage
Termometer, kanal
Rökdetektor + kontrollenhet
Kyl- / värmebatterier
Shuntgrupp