Enhetsaggregat - ZPAZE MR

0.3 m³/s - 13.2 m³/s

ZPAZE MR är en serie aggregat försedda med roterande värmeväxlare. Rotortekniken medger kompakta installationer med stor kapacitet avseende luftflöde kombinerat med hög verkningsgrad och låga SFPv värden. 

 Antal varianter: 9 st.

 Luftflödesområde*: 0,30-13,15 m³/s

*Vid flödesområdets max uppfylls ERP2018-kraven vid externt tryckfall 200 Pa

Kontakta någon av oss så hjälper vi er med en körning!