Enhetsaggregat - ZPAZE MK

0.4 m³/s - 5.2 m³/s

Sortimentet ZPAZE MK erbjuder kunden enhetsaggregat av typen korsströmsvärmeväxlare i metall för med hög flexibilitet.

ZPAZE-MK ger med sin låga bygghöjd i kombination med höga prestanda stor flexibilitet avseende placering i byggnaden.

Täthetstestade korsströmsväxlare säkerställer samtidigt minimal överföring från frånluften till tilluften.


Figuren till höger visar tabell på vårt standardsortiment för ZPAZE MK. Om ni vill få en körning på ett aggregat så kontakta gärna någon av oss så hjälper vi er!