VSE - Enhetsaggregat

0.2 m³/s - 4.5 m³/s

Enhetsaggregaten är standardaggregat som kan installeras på tak, vid fasad, genom fasad eller i fläktrum. VSE finns för luftflöden mellan 0,2 m³/s och 4,5 m³/s. Aggregaten kan även monteras på plats vid utrymmesbrist för intransport och minsta mått är då ett dörrmått med bredd 60 cm.

VSE finns i standardutförande med bypass på till och frånluft och som tillbehör finns bland annat intern brandfunktion och eftervärmning. Aggregaten levereras med EC-fläktar och vid behov vårt patenterade och energieffektiva program för avfrostning.? Enheterna finns i två modeller, VSEi och VSEt.

Översiktsritningar på alla modeller och storlekar hittar du under ”Dokumentation”.

Produktdetaljer

Värmeväxlare
Hjärtat i systemet är en korsströms plattvärmeväxlare i polykarbonat med hög resistens mot smuts och ispartiklar och en temperaturverkningsgrad på 90 % vid normflöde.

Bypasspjäll
Alla aggregat är utrustade med bypasspjäll på både tilluften och frånluften för optimal reglering av värmeväxlingen.

EC-fläktar
Energieffektiva till- och frånluftsfläktar med den senaste EC-tekniken. Fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring.

Filter
Tilluftsfilter, klass F7, ingår i alla enhetsaggregat. Frånluftsfilter är tillval och kan även kompletteras med i efterhand om så önskas.

Konverteringsspjäll
Aggregaten kan utrustas med en intern brandlösning i form av konverterad tilluft, alternativt bypasspjäll vid frånluftsfiltret för brandlösning med fläktar i drift.