VSE - Enhetsaggregat

VSE er standardaggregatet som kan installeres på tak, ved eller i fasaden, eller i vifterom. VSE finnes for luftmengder fra 700 m³/h til 16 000 m³/h. Aggregatene kan også monteres på steder med liten plass til inntransport. Minimumsmål på transportåpningen er dør med 60 cm bredde.

VSE leveres som standard utførelse med bypass på tillufts- og avtrekket. Som tilbehør finnes intern brannfunksjon og ettervarmebatteri. Aggregatene leveres med EC-vifter og om nødvendig våre patenterte og energieffektive programmer for avfrosting. Enhetene finnes i to modeller, VSEi og VSEt.

Oversiktstegninger av alle modeller og størrelser finner du under ”Dokumentasjon”.

Rotér aggregatet selv!

VSE Hus VSE Inredning