Modeller och utföranden

VoltAir® finns i tre olika aggregatserier för att passa varje enskild fastighets specifika förutsättningar och möjligheter.

 
 
 

Kompakta aggregat med motströms VVX- ZPAZE MM

ZPAZE MM sortimentet erbjuder kompakta aggregat till projekt där utrymmeseffektivitet och helt separerade luftströmmar är i fokus.

Luftflödesområdet sträcker sig mellan 0,1 till 5,2 m3/s.
ERP 2018

 
 

Läs mer »