Modeller och utföranden

VoltAir® finns i tre olika aggregatserier för att passa varje enskild fastighets specifika förutsättningar och möjligheter.

Enhetsaggregat - ZIZE-i och ZIZE-t

Enhetsaggregat är standardaggregat för installation på tak, i fläktrum, vid eller genom fasad.Finns för luftflöden mellan 0.2 m³/s och 4.0 m³/s.
ERP 2018Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Läs mer »

Modulaggregat - ZIZE-ia och ZIZE-m

Platsbyggda modulaggregat för inom- och utomhusutförande.
Finns som standardenheter eller skräddarsydda lösningar.Luftflöden mellan 2 m³/s - 38 m³/s.
ERP 2018

Läs mer »

Inbyggnadsaggregat - ZIZE-s

Inbyggnadsaggregaden designas utefter de ytor som finns att tillgå - bland annat med takhöjder ned till 1,90 m.
Aggregaten installeras ofta i miljöer där fastigheters ekonomiska yta optimeras.

ZIZE-s finns för luftflöden mellan 2 m³/s och 40 m³/s.
ERP 2018

Läs mer »

Roterande värmeväxlare- ZPAZE Welair Blue

ZPAZE Welair Blue är en serie aggregat försedda med roterande värmeväxlare. Rotortekniken medger kompakta installationer med stor kapacitet avseende luftflöde kombinerat med hög verkningsgrad och låga SFPv värden.Luftflödesområdet sträcker sig mellan 0,4 till 6m³/s.
ERP 2018

Läs mer »

Kompakt aggregat med roterande värmeväxlare- ZPAZE Welair Matrix

ZPAZE Welair Matrix är ett kompakt enhetsaggregat för små
flöden avsett för installationer där ytan är begränsad och
man behöver minsta möjliga aggregat. Aggregatet finns
med både vertikala och horisontala anslutningar allt för
att underlätta installationen och spara plats.


Luftflödespmråde mellan 0,1 till 1,7m³/s.
ERP 2018

Läs mer »

Modulaggregat ZPAZE Welair

MODULAGGREGATEN I ZPAZE-SERIEN MEDGER STOR FLEXIBILITET AVSEENDE UTFORMNING OCH UTRUSTNING.

ZPAZE Welair WLR med roterande värmeväxlare.
ZPAZE Welair WLX med enkel korsströmsvärmeväxlare.
ZPAZE Welair WLXX med dubbla korsströmsvärmeväxlare.
ZPAZE Welair WLB med batterivärmeväxlare.
ZPAZE Welair WLT utan vvx (till- eller frånluftsaggregat)


Luftflöde mellan 0,2 till 11,0m³/s.
ERP 2018

Läs mer »