Inbyggnadsaggregat - ZIZE-s

Fläktrum har ofta olika storlek, utseende och möjligheter beroende på byggnadens karaktär.
Ibland kan fastighetens ekonomiska användning optimeras genom att flytta tekniska installationer mellan befintliga ytor. Inbyggnadsaggregatet projekteras och konstrueras specifikt för varje enskilt projekt just för att optimera den ytan som finns tillgänglig.
Aggregatet platsbyggs som nyckelfärdig anläggning med optimal ytanvändning, driftkostnad och energianvändning. Då alla komponenter kan transporteras genom en dörr med bredd ner till 60 cm undviker man de stora kostnader det innebär att öppna upp byggnaden för intransport.

Inbyggnadsaggregaten tillåter mycket låga takhöjder, ner till 1,90 m.
Många av våra kunder har därför flyttat sina fläktrum från uthyrningsbar yta till t.ex. garage för att minska energikostnaderna och samtidigt öka driftnettot i fastigheten då det gamla fläktrummet kan göras om till exempelvis lägenheter.

Vår konstruktionsavdelning hjälper dig gärna att ta fram ett förslag!

Produktdetaljer

Värmeväxlare
Hjärtat i systemet är en korsströms plattvärmeväxlare i PolyCross med hög resistens mot smuts och ispartiklar och en temperaturverkningsgrad upp till 95 % vid normflöde.

EC-fläktar
Energieffektiva till- och frånluftsfläktar med den senaste EC-tekniken används i den utsträckning som finns tillgängligt på marknaden.
Vid vissa installationer används med fördel dubbelsugande radialfläktar.

Bypasspjäll
Alla aggregat är utrustade med bypasspjäll på både tilluften och frånluften för optimal reglering av värmeväxlingen.

Filter
Tilluftsfilter F7, och frånluftsfilter M5, ingår i alla inbyggnadsaggregat.