ZIZE-i Enhetsaggregat för inomhus- eller utomhusutförande

0.2 m³/s - 4.0 m³/s

Under 2015 lanserar VoltAir en uppdaterad version av enhetsaggregatet ZIZE-i.

Grunden till denna uppdatering är att vi jobbar med ett helt nytt aggregathölje som, förutom fenomenal prestanda gällande isolerförmåga och köldbryggor, även medför en unik flexibilitet.

Inom samma flödesområde (0.2 till ca 4.0 m³/s) kommer det att finnas hela 24 st aggregatstorlekar att välja bland.
Allt för att hitta bästa kombinationen av driftprestanda och fysisk dimension på aggregatet.

Att hitta rätt storlek för ditt projekt gör du antingen genom att kofigurera själv via det nya aggregatvalsprogrammet - eller så kontaktar ni oss så hjälper vi mer än gärna till med det!

Bilden till höger visar de tillgängliga aggregaten inom flödesområdet från 0.2 upp till 4 m³/s.
Fler storlekar för flöden upp mot 8 m³/s kommer att läggas till i aggregatvalsprogrammen men innan de finns tillgängliga - kontakta oss så hjälper vi till.

Förutom att välja driftprestanda i form utav önskad verkningsgrad samt de fysiska yttermåtten på aggregaten kan man även välja mellan olika standardfläktmotorer för att optimera sitt Sfp och ytterligare sänka sin totalkostnad.

Fläktar i drift kan tillhandahållas genom ett förbigångsspjäll över frånluftsfiltret. Denna funktion integreras då inuti i aggregatet och medför ingen skillnad på aggregatets storlek.
Kan man göra projektering så att eventuella rökgaser max kommer upp till 70°C/60min kan aggregatet och dess fläktar användas för rökgasevakuering utan att några ytterligare fläktar behövs.

Via integrerad styr, Siemens Climatix, kan man välja om man vill få rökgaserna att gå genom växlaren eller helt utan återvinning på sidan om växlarpaketet.

Anslutningar
Ett flertal anslutningsmöjligheter finns att välja mellan vilket underlättar projektering och vid installation. Bilden nedan visar samtliga möjliga komponenter i våra ZIZE-i aggregat, anslutningarna konfigureras i aggregatvalsprogrammet men skulle du inte hitta rätt anslutning för just ditt projekt - kontakta oss!

Dessa spjäll har flera funktioner - dels används de under de sällan förekommande avfrostningarna för att, med bibehållet luftflöde, styra avfrostning mot en fördefinierad lägstanivå på tilluftstemperaturen.

Bypasspjällen används även för optimering av återvinningen, detta gör att vi får bästa möjliga prestandan både sett ur verkningsgrad och Sfp.

VoltAir erbjuder en sk 100%-ig bypass vilket innebär att man under sommardrift slipper ofrivillig uppvärmning av uteluften som annars är vanligt förekommande.


Vid installation inomhus är lägsta takhöjd strax under 2 meter.
För lägre takhöjd eller för utrymmen med pelare och andra fasta hinder finns Inbyggnadsaggregaten Zize-s för skräddarsydd installation.